INFORMACIO GENERAL CRP

Us informo breument d’alguns aspectes del programa que estem duent a terme des de el Consell Català de Ressuscitació (CCR) als centres educatius de Catalunya.

Al 2006 un grup de mestres va elaborar una proposta educativa assessorada i recolzada pel CCR, la qual anem estenent de manera progressiva a tot el territori de Catalunya,essent un èxit l’acollida no només per part del professorat implicat sinó també pels alumnes dels centres i les seves  famílies.

El programa Suport Vital als Centres Educatius  que impulsa el CCR, te com a finalitat que els docents de les escoles formin en espiral en Suport Vital Bàsic als nens des de ben petits (P-3) fins a 4t d’ESO.Així en cada curs escolar s’afegeix un objectiu en l’aprenentatge (coneixement i habilitats) amb diferents activitats que s’adeqüen a l’edat dels nens segons els continguts del programa. Quant acaben 4t d’ESO són capaços d’actuar d’una manera correcta i automatitzada davant una mort sobtada. Si els nens estan dins del programa un mínim dels darrers 3 anys, al finalitzar la formació poden rebre un certificat oficial del CCR (Suport Vital Bàsic als centres educatius)

Aquesta formació del professorat te una durada de 15 hores (8 hores presencials i 7 on line) i està adreçat idòniament al professorat d’EDUCACIÓ FISICA. El centre ha de tenir en compte de que es formin els professors de tots els cicles educatius per tal que el programa es pugui desenvolupar en tots els cursos.

En aquesta formació de 15 h que es desenvolupa durant un any escolar, el professor es forma en Suport Vital i en la metodologia docents que han d’aplicar a l’aula (descripció de les fitxes pedagògiques i material ja elaborat) i se’ls acompanya en la posada en marxa del programa al centre. Aquesta formació acredita al docent a formar als nens en SVB en formació en espiral,  NO a formar a adults.

Aquest programa està recolzat pel Departament d’Educació i el CCR assumeix els costos.  Pel que fa als centres que volen incorporar-se i no formen part dels centres inclosos en el desplegament d’Educació, el cost de la formació inicial del professorat va a càrrec del centre. En el curs escolar 2019-2020 està previst desplegar el programa al Vallès occidental II (Terrassa), Badalona, Santa Coloma de Gramanet, la Cerdanya, El Gironès, La Garrotxa, la Garriga, Alt Urgell, La Segarra, La Noguera i el Solsonès (a confirmar Vallès Oriental II).També es faran formacions complementàries per a centres que s’incorporen de nou en zones on ja es desenvolupa el programa com Terres de l’Ebre, Tarragona,Baix Maresme, Mataró, el Bages, el Berguedà, Baix Montseny, Alt Empordà, Osona i Vallès Oriental III.Si el vostre centre no està inclòs en algun d’aquests territoris és quan la formació te un cost. Però si esteu molt interessats podeu mirar d’incorporar-vos a alguna de les formació descrites fora del vostre territori contactant amb el CRP de la zona.

Per tal que la formació estigui acreditada, es necessari que el centre es posi en contacte amb el CRP de zona per tal que donin d’alta la formació tipificada i els professors tinguin els crèdits oficials per a la seva carrera professional

Per últim, si creus que el centre pot estar interessat en el Programa, es imprescindible que la direcció estigui  informada i doni es vist i plau.

Salutacions,

Grup de Treball SVe