Cursos d’instructor SVB+DEA (BIC)

Direcció i coordinació:

Formadors  acreditats pel Consell Català de Ressuscitació i homologats pel Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERCP)  l’ European Resuscitation Council (ERC).
Secretaria Tècnica:
secretariaccr2@academia.cat
Telf: 93.855.54.91

Documentació* Requerida per optar a la plaça:

  • Certificat de l’ERC en SVB+DEA . Els candidats han de tenir el certificat oficial de l’European Resuscitation Council (ERC) en SVB+DEA ( amb una antiguitat màxima de 18 mesos a data del curs d’instructors.)
  • No seran acceptats certificats en SVI/SVA/SVIP/SVAP/SVAT o de RECICLATGE en SVB+DEA.

Agrairíem consultes els requisits per a ser candidat/a instructor/a, en els quals entre altres temes, notifiquem que haurà de fer-se soci/a de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i que el CCR no busca, als candidats, cursos per a la realització de les dues tutories obligatòries.

Clicar per a consultar requisits per ser candidat a instructor

Places exhaurides - Dimecres, 29 de maig de 2024


Horari: 9:00 a les 19:00 hores
Lloc: Curs en Barcelona Ciutat
Idioma: Català
Preu: 310€

La documentació* serà sol·licitada, per la secretaria, en el moment de rebre la Pre-inscripció.

Documentació* requerida per a optar a la plaça:

* Certificat de l’European Resuscitation Council (ERC) en SVB+DEA. Els Candidats han de tenir el certificat oficial de l’ERC en SVB+DEA amb una antiguitat màxima de 18 mesos a data del curs d’instructors.

* No seran acceptades certificats de SVI/SVA/SVAT o de RECICLATGE en SVB+DEA

No guardem plaça
No hi ha llista d’espera

Places Exhaurides - Dimecres, 5 de juny de 2024


Horari: 9:00 a les 19:00 hores
Lloc: La Pre-inscripció on-line quedarà oberta el dia 14 de març de 2024 a les 08:15 hores | Curs en Barcelona Ciutat
Idioma: Català
Preu: 310€

La documentació* serà sol·licitada, per la secretaria, en el moment de rebre la Pre-inscripció.

Documentació* requerida per a optar a la plaça:

* Certificat de l’European Resuscitation Council (ERC) en SVB+DEA. Els Candidats han de tenir el certificat oficial de l’ERC en SVB+DEA amb una antiguitat màxima de 18 mesos a data del curs d’instructors.

* No seran acceptats certificats de SVI/SVA/SVAT o de RECICLATGE en SVB+DEA

No guardem plaça
No hi ha llista d’espera

Places exhaurides - Dimarts, 12 de març de 2024


Horari: 9:00 a les 19:00 hores
Lloc: Curs en Barcelona Ciutat
Idioma: Castellà
Preu: 310€

La documentació* serà sol·licitada, per la secretaria, en el moment de rebre la Pre-inscripció.

Documentació* requerida per a optar a la plaça:

* Certificat de l’European Resuscitation Council (ERC) en SVB+DEA. Els Candidats han de tenir el certificat oficial de l’ERC en SVB+DEA amb una antiguitat màxima de 18 mesos a data del curs d’instructors.

* No seran acceptats certificats de SVI/SVA/SVAT o de RECICLATGE en SVB+DEA

No guardem plaça
No hi ha llista d’espera