Cursos d’instructor SVB+DEA

Direcció i coordinació:

Formadors  acreditats pel Consell Català de Ressuscitació i homologats pel Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERCP)  l’ European Resuscitation Council (ERC).
Secretaria Tècnica:
secretariaccr2@academia.cat
Telf: 93 203 12 95

Documentació* Requerida per optar a la plaça:

  • Certificat de l’ERC en SVB+DEA . Els candidats han de tenir el certificat oficial de l’European Resuscitation Council (ERC) en SVB+DEA ( data màxima antiguitat certificat 18 mesos a data curs instructor).
  • No seran acceptats certificats en SVI/SVA/SVAT o de RECICLATGE en SVB+DEA.
  • Document oficial de l’entitat, per la qual doni la formació, que certifiqui la seva pertinença al departament de formació en SVB+DEA. Registrada al Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) com a entitat formadora en SVB+DEA.

Clicar per a consultar requisits per ser candidat a instructor


Pendents de programar


Horari:
Lloc: Barcelona Ciutat
Idioma: Català
Preu: 275

Divendres 16 d'octubre de 2020


Horari: 09:00 a les 13:00 i de 14:30 a les 18:30 hores
Lloc: Barcelona Ciutat
Idioma: Català
Preu:

PLACES  EXHAURIDES

La documentació* serà sol·licitada, per la secretaria, en el moment de rebre la Pre-inscripció.  Documentació* requerida per a optar a la plaça:

* Certificat de l’European Resuscitation Council (ERC) en SVB+DEA.  Els Candidats han de tenir el certificat oficial de l’ERC en SVB+DEA amb una antiguitat màxima de 18 mesos a data del curs d’instructors ( setembre de 2018)

* No seran acceptades certificats de SVI/SVA/SVAT o de RECICLATGE en SVB+DEA

* Document oficial de l’entitat, per la qual doni la formació, que certifiqui la seva pertinença al departament de formació en SVB+DEA. Registrada al Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) com a entitat formadora en SVB+DEA.

  • No guardem plaça
  • No hi ha llista d’espera

Cancel·lació curs per part del CCR: Per falta d’inscrits i notificat 4 setmanes abans de la data de realització

Divendres, 23 d'octubre de 2020


Horari: 09:00 a les 13:00 i de 14:30 a les 18:30 hores
Lloc: Barcelona
Idioma: Català
Preu:

PLACES  EXHAURIDES

La documentació* serà sol·licitada, per la secretaria, en el moment de rebre la Pre-inscripció.  Documentació* requerida per a optar a la plaça:

* Certificat de l’European Resuscitation Council (ERC) en SVB+DEA.  Els Candidats han de tenir el certificat oficial de l’ERC en SVB+DEA amb una antiguitat màxima de 18 mesos a data del curs d’instructors ( setembre de 2018)

* No seran acceptades certificats de SVI/SVA/SVAT o de RECICLATGE en SVB+DEA

* Document oficial de l’entitat, per la qual doni la formació, que certifiqui la seva pertinença al departament de formació en SVB+DEA. Registrada al Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) com a entitat formadora en SVB+DEA.

  • No guardem plaça
  • No hi ha llista d’espera

Cancel·lació curs per part del CCR: Per falta d’inscrits i notificat 4 setmanes abans de la data de realització

martes 25 y miercoles 26 de febrero de 2020


Horari: de 9:00 a las 14:00
Lloc: Barcelona
Idioma: Castellano
Preu:

PLACES  EXHAURIDES

La documentación* será solicitada por la secretaria en el momento que envíe la Preinscripción

  • No se guardan plazas
  • No hay lista de espera

Cancelación del cursos por parte del CCR: Por falta de inscripciones y será notificado 4 semanas antes de la fecha de realización