Entitats associades

Escola Superior de Ciències de la Salut - TECNO-CAMPUS-MATARÒ
http://www.tecnocampus.cat/
CREU ROJA
http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx
UNIVERSITAT DE GIRONA
http://www.udg.edu/
SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES ( SEM)
http://www.gencat.cat/
FUB - FUNDACIÓ UNIVERSITARIA DEL BAGES
https://www.umanresa.cat
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
http://www.uic.es/
UNIVERSITAT DE LLEIDA. FACULTAT D'INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
http://www.fif.udl.cat/
FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
http://www.fundacio.urv.cat/es/