Codi de conducta

Aquest codi de conducta s’ha d’aplicar a tot aquell instructor acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR-ERC) que estigui fent cursos sota l’aixopluc del CCR. La rebuda de la credencial o de la recertificació porta implícit el compromís i acceptació del codi, així com la de la figura de l’auditor i de l’auditoria.