Grups de treball – Coordinadors territorials

  • Els grups de treball són els òrgans tècnics, encarregats d’elaborar els continguts de les activitats pròpies el CCR. Vetllen per la correcta realització dels cursos a travers de les auditories. Col·laborar amb activitats de recerca. Promoure i/o estar presents en activitats de divulgació (jornades, taules, etc.). Proposta d’activitats, elaboració de les actes de reunions i lliurar la memòria anual.
  • Estaran formats per professionals qualificats en els aspectes propis de cadascun d’ells. El seu nomenament i cessament, el farà el Consell a proposta del responsable del àrea.
  • Cada grup de treball disposarà d’un responsable/coordinador, nomenat pel CCR a proposta del Consell.

Normativa del funcionament dels grups de treball del CCR

Grup de treball SV Pediàtric (SC Pediatria)

Responsables:
Antonio de Francisco Prófumo
Maria Elena May Llanas
Abel Martínez Mejias
Sonia Brió Sanagustin
Carolina Trujillo Cuadra

Grup de treball de SVB / Primers Auxilis

Responsables:
Jordi Castillo García
Joan Camps Palomino
Francisco José Carbó Pacheco
Maria del Mar Fernandez Alcarria
Óscar Huerta Gutiérrez
Juan Montoya Miguel
Rubén Servián Epaña

Grup de treball de SVI/SVA

Responsables:

Grup de treball de SVAT

Responsables:
Miguel Ángel González Posada
Gilberto Alonso Fernández
Alfons Biarnés Suñé
Francisco Javier Escalada Roig
José Manuel Naya Sierio
Mª del Mar Pamplona Negre
José Antonio Prieto Arruñada
Judit Vilanova Corsellas

Grup de treball de SV escoles

Responsables:
Sara  Sevilla

Participació en  Grups de treball de l’ERC

Membre del Science and Education Committee SVB José Manuel Giraldo
Membre del Science and Education Committee SV Pediatria Abel Martínez

Àrea Científica

Funcions

  • Revisar les recomanacions internacionals i participar en la seva elaboració.
  • Proposar i realitzar estudis clínics i de recerca.
  • Participar i revisar les publicacions del CCR.
  • Revisar les publicacions d’altres entitats que sol·licitin l’acreditació del CCR i fer la recomanació al Consell.

Composició

Estaran formats per professionals qualificats en els aspectes propis d’aquesta àrea. El seu nomenament i cessament, el farà el Consell a proposta del responsable del àrea.

Entitats col·laboradores i/o associades

Atès que hi ha entitats, institucions, empreses i àdhuc persones que, sense pertànyer a cap de les Societats científiques fundadores del CCR, tenen interès i participació en la difusió del Suport Vital, es crearà un foro de participació, en forma de comitè consultiu o d’assemblea.

Coordinadors territorials

ALT EMPORDÀ Ramon Batalla Llordés / Manuel Vicente Carrascal
ANDORRA / ALT URGELL Antoni Margarit Ribas
ANOIA Josep M. Soto Ejarque
BAGES Isabel Roig Grau/ Ángel Olucha Cañizares
BARCELONA Ricard Molina Latorre / JC Ruiz Rodríguez
BCN NORD i MARESME Pepe Gil Valera
CERDANYA Enric Subirats / Xavier Caralt Cases
COSTA PONENT Julián Berrade Zubiri
GARRAF Pere Lanau Fuster
GIRONA Josep Olivet Pujol
LLEIDA – Primària Elisabet Javierre Fontanet
LLEIDA – Hospital Judit Vilanova Corsellas i Anna Moreno Pena
OSONA Teresa Planella Rius/ Rosa M. Catalán Ibars
TARRAGONA / REUS Carme Boqué Oliva / Imma Vallverdú
TERRES DE L’EBRE José Tomàs Fos Ortells
VALLÉS OCCIDENTAL – Terrassa Baltasar Sánchez González
VALLÉS OCCIDENTAL – Sabadell Bernat Sánchez Cuadal
VALLÉS ORIENTAL – Granollers Pau Garro Martínez/ Pablo Velasco Condado
CREU ROJA Francesc Coll Martínez
ISPC Antoni Albiach Plà / Miquel Vidal Domínguez
SEM F. Xavier Jiménez Fàbrega