Grups de treball Coordinadors territorials

  • Els grups de treball són els òrgans tècnics, encarregats d’elaborar els continguts de les activitats pròpies el CCR. Vetllen per la correcta realització dels cursos a travers de les auditories que proposi el Comité executiu. Col·laborar amb activitats de recerca. Promoure i/o estar presents en activitats de divulgació (jornades, taules, etc.). Proposta d’activitats, elaboració de les actes de reunions i lliurar la memòria anual al CE.
  • Estaran formats per professionals qualificats en els aspectes propis de cadascun d’ells. El seu nomenament i cessament, el farà el comitè directiu a proposta del responsable del àrea.
  • Cada grup de treball disposarà d’un responsable/coordinador, nomenat pel CCR a proposta del Director executiu.

Grup de treball SV Pediàtric (SC Pediatria)

Responsables:
Abel Martínez
Pedro Domínguez
Sònia Cañadas
Luis Renter
Pepi Rivera
F. Javier Traveria
F. Javier Cambra
Jesús Payeras
Esther Castellarnau
Mónica Balaguer
Jordi Fàbrega
Lluís Mayol
Eduard Solé
Cèsar Ruíz
Sergio Alonso
Alvaro Diaz
Luís Delgado

Grup de treball de SVB-DEA

Responsables:
José Manuel Giraldo
Sonia Moreno Escribà
Anabel Alba Vargas
Juan Montoya Miguel
Jordi Castillo García
Diego Alonso Gómez

Grup de treball de SVI

Responsables:
Pere Subirana García
Miquel Arbós Pomés
Julian Berrade Zubiri
Pedro M Cabrero Sobrino
Guillermo Cañardo Cervera
Manel Cerdà Vila
Antoni Margarit Ribas
Ricard Molina Latorre
José Ramón Moreno Zafra
Xavier Nuvials Casals
Josep Olivet Pujol
Jesús Payeras Grau
Fisher Paz Rubio
Sílvia Zambudio Sert
Francesc Coll Martínez

Grup de treball de SVA

Responsables:
Francesc Carmona
Jaume Fontanals
F. Xavier Jiménez Fàbrega
Alícia Melero
Juan Carlos Rodríguez Venegas
Juan Carlos Ruiz
Bernat Sánchez Cuadal

Grup de treball de SVAT

Responsables:
Agustí Ruiz Caballero
Gilberto Alonso Fernández
Alfons Biarnes Suñé
Pedro Dominguez Sampedro
Xavier Escalada Roig
Mª Luisa Hernández Platero
Sergi Martínez Vega
José Antonio Prieto Arruñada
Marilyn Riveiro Vilaboa
Zulma Itzaina Torvisco
Rubén Vidal Díaz

Grup de treball de SV escoles

Responsables:
Emma Vila Pol
Frances Xavier Escalada Roig
Xavier Rico Rodríguez
Francis Casado Silvestre
Cinta Espuny Vidal
Montserrat Trullén Feliu

Participació en altres Grups de treball de l’ERC

Membre del Science and Education Committee SVB José Manuel Giraldo
Membre del Science and Education Committee SVA Francesc Carmona
Membre del Science and Education Committee SV Pediatria Abel Martínez
Membre del Devolopement Committee on Education Francesc Carmona
Membre de Grup de treball de SVB-DEA a ERC José Manuel Giraldo
Membre de Grup de treball de SVA a ERC Francesc Carmona

Àrea Científica

Funcions

  • Revisar les recomanacions internacionals i participar en la seva elaboració.
  • Proposar i realitzar estudis clínics i de recerca.
  • Participar i revisar les publicacions del CCR.
  • Revisar les publicacions d’altres entitats que sol·licitin l’acreditació del CCR i fer la recomanació al comitè directiu.

Composició

Estaran formats per professionals qualificats en els aspectes propis d’aquesta àrea. El seu nomenament i cessament, el farà el comitè directiu a proposta del responsable de l’àrea. 

Entitats col·laboradores i/o associades

Atès que hi ha entitats, institucions, empreses i àdhuc persones que, sense pertànyer a cap de les Societats científiques fundadores del CCR, tenen interès i participació en la difusió del Suport Vital, es crearà un foro de participació, en forma de comitè consultiu o d’assemblea.

Coordinadors territorials

ALT EMPORDÀ Ramon Batalla Llordés / Manuel Vicente Carrascal
ANDORRA / ALT URGELL Antoni Margarit Ribas
ANOIA Josep M. Soto Ejarque
BAGES Isabel Roig Grau/ Ángel Olucha Cañizares
BARCELONA Ricard Molina Latorre / JC Ruiz Rodríguez
BCN NORD i MARESME Pepe Gil Valera
CERDANYA Enric Subirats / Xavier Caralt Cases
COSTA PONENT Julián Berrade Zubiri
GARRAF Pere Lanau Fuster
GIRONA Josep Olivet Pujol
LLEIDA – Primària Elisabet Javierre Fontanet
LLEIDA – Hospital Pendent
OSONA Teresa Planella Rius/ Rosa M. Catalán Ibars
TARRAGONA / REUS Carme Boqué Oliva / Imma Vallverdú
TERRES DE L’EBRE José Tomàs Fos Ortells
VALLÉS OCCIDENTAL – Terrassa Baltasar Sánchez González
VALLÉS OCCIDENTAL – Sabadell Bernat Sánchez Cuadal
VALLÉS ORIENTAL – Granollers Pau Garro Martínez/ Pablo Velasco Condado
CREU ROJA Francesc Coll Martínez
ISPC Antoni Albiach Plà / Miquel Vidal Domínguez
SEM F. Xavier Jiménez Fàbregas