Espais Cardioprotegits

Es considera que els centres privats, els espais i centres públics (exclosos els centres sanitaris i inclosos els espais
municipals) han de disposar:
a. D’un pla d’actuació davant la sospita d’una mort sobtada
b. De l’acompliment dels requisits de formació contemplats en el Decret 151/2012
c. Dels DEA i dels recursos necessaris per adequar-se a les recomanacions internacionals
subscrites pel CCR: el temps entre la detecció de l’aturada i la primera descàrrega del DEA
hauria de ser inferior a 5 minuts