Preinscripció al Curs Base SVI_TES i Curs d’instructors SVI-TES i SVI Primers Interventors

Direcció i coordinació:

Formadors  acreditats pel Consell Català de Ressuscitació i homologats pel Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERCP)  l’ European Resuscitation Council (ERC).
Secretaria Tècnica:
secretariaccr@academia.cat
Telf: 93 203 12 95

Requisits per a realitzar el curs d’instructor  SVI TES

  • Ser Tècnic d’Emergències Sanitàries
  • Ser instructor de SVB i DEA del CCR (*) amb quatre o més cursos fets com instructor sènior (no  compten els cursos de SVB i DEA tutoritzats)
  • Ser proposat i estar vinculat a una entitat docent
  • Tenir el certificat del curs de proveïdors d’SVI TES
  • Fer el curs d’instructors de SVI TES del CCR
  • Fer el nombre de cursos tutoritzats  d’SVI TES proposats, en acabar el curs d’instructors, proposats pel director del curs.

(*)  L’experiència docent serà valorada com a requisit i comptada com a mèrit per a accedir a instructor

Requisits per a realitzar el curs d’instructor  SVI PI

  • Ser proposat i estar vinculat a una entitat docent que pertanyi a algun col·lectiu als que va adreçat el curs (primers interventors, pistes d’esquí…)
  • Tenir el certificat del curs de proveïdors d’SVI PI
  • Fer el curs d’instructors de SVI TES / PI  del CCR
  • Fer el nombre de cursos tutoritzats  d’SVI-PI proposats, en acabar el curs d’instructors, proposats pel director del curs.