Document del CCR sobre la Denominació d’espais cardioprotegits i normes per a la certificació. Abril 2019

El CCR l’any 2015 va fer públic el seu posicionament sobre els Espais Cardioprotegits. Aquest document l’actualitza i l’amplia establint els criteris i les normes de qualitat per obtenir la certificació per part de centres, entitats i municipis interessats.

Publicat el 2 de maig del 2019