Posicionament del CCR en relació a nous dispositius publicitats per tractar l’Obstrucció de la Via Aèria per cos estrany (OVACE)

Sobre la indicació i seguretat d’ús dels dispositius que es comercialitzen per a ser usats en cas d’ennuegaments i tenint en compte les altes pressions de succió que s’han detectat, que podrien ser perjudicials per al pacient, especialment per al nen, el CCR fa seves les recents recomanacions del CERCP del març de 2019 que considera que s’ha de seguir actuant davant els ennuegaments tal i com indiquen les recomanacions internacionals mitjançant la tos, els cops a l’esquena si no hi ha tos i compressions abdominals. Vegeu l’algoritme de l’ERC

Vegeu comentari ampliat a https://www.cercp.org/noticias/noticias-del-cercp/628-noticia-20190426-1

Documents adjunts Posicionament del CCR en relació a nous dispositius publicitats per tractar l’Obstrucció de la Via Aèria per cos estrany (OVACE):
Publicat el 2 de maig del 2019