Notícia pels instructors d’SVA

Benvolguts instructors de Suport Vital Avançat,

L’ ERC adapta  la metodologia docent a les darreres teories de l’ aprenentatge. Es per això que periòdicament es reuneixen els representants dels comitès de Ciència i Educació (SEC) dels diferents tipus de cursos i el propi SEC pel Suport als Instructors i Educadors. Durant el recent congrés de l’European Resuscitation Council a Amberes es van reunir els diferents comitès de Ciència i Educació (SEC) i van decidir eliminar els exàmens test finals dels cursos als que encara es realitzaven, entre ells el curs de Suport Vital Avançat. Per tant, a partir d’ara, l’avaluació dels cursos es farà mitjançant l’avaluació continuada dels diferents tallers i simulacions, i de la simulació d’avaluació final.  Aquesta decisió es pot aplicar des del moment de la publicació d’aquest e-mail.

Salutacions,

Francesc Carmona

Responsable de formació del CCR

Co-Chair SEC-ALS”

Publicat el 20 de juny del 2022