NOTA INFORMATIVA

Des del CCR informem que les Societats Constituents, han acordat una nova estructura interna de gestió del CCR, signat el 16 de febrer de 2024.

Els cursos inicials, la formació de formadors/res i les funcions dels directors/res i Instructors/res no es veuen afectades amb aquest nou acord.

Publicat el 23 de febrer del 2024