HORARI de la secretaria del CCR

HORARI de la secretaria del CCR

Horari telefònic de dilluns a divendres de 9:00 a les 12:00 hores i les tardes de dimarts i dijous de 16:00 a les 18:00 hores.

Horari presencial per a la recollida de manuals de dilluns a divendres de 8:30 a les 13:00 hores i les tardes de dimarts i dijous de 15:00 a les 19:00 hores

Publicat el 10 de abril del 2024