El Departament d’Interior atorga una distinció col·lectiva al Consell Català de Ressuscitació

El Honorable Sr. Jordi Jané i Guasch, Conseller d’Interior i President de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d’acord amb el que estableix el Decret 135/2014 amb la finalitat de reconeixer especials mereixements, circumstàncies o serveis prestats d’aquelles persones que, de manera individual o col·lectiva han col·laborat amb l’Institut en les funcions de formació, estudi i recerca científica en l’àmbit de la seguretat o s’han distingit de manera destacada en aquest àmbits, amb data de 28 d’octubre de 2015 ha resolt:

Atorgar la distinció col·lectiva al Consell Català de Ressucitació per haver assessorat, colaborat i participat , juntament amb l’ISPC en el disseny dels continguts del curs semipresencial de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació externa automatitzada i innovar en l’àmbit europeu aquesta modalitzat de formació model que ha comportat la realització d’un estudi pilot i la corresponent avaluació.

Publicat el 5 de gener del 2017