Mostra totes les entrades de CCR

Conveni entre la la Fundació Barcelona Salut i el CCR

Ha tingut lloc a la seu de l’Acadèmia la signatura del conveni de col·laboració entre la ONG Barcelona Salut i el CCR. Entre els objectius d’aquesta entitat està la de divulgar els hàbits de vida saludables, promoure el millor coneixement de la salut entre la ciutadania, organitzar jornades d’estudi, impulsar publicacions i activitats de recerca i coneixement al voltant de les Ciències de la Salut i impulsar projectes en l’àmbit de la salut pública.

Al centre el Dr. Lluís Asmarats vice-president del al Fundació amb el Dr. Manel Cerdà president del CCR i el Dr. Xavier de Balanzó Coordinador docent CCR


1r curs d’instructors en SVI per a Tècnics d’Emergències Sanitàries

El mes d’abril va tenir lloc el primer curs d’instructors de SVI-TES amb 12 candidats. Aquest grup un cop facin les pràctiques tutoritzades s’afegirà als instructors que van ser homologats el mes de març per a la realització d’aquesta modalitat de cursos.


1r concurs de RCP per a estudiants de Ciències de la Salut-Girona

El dia 26 d’abril dins de la setmana de Salut de la Universitat de Girona es va fer un concurs de RCP a la facultat de Ciències de la Salut amb participació de 70 persones. Una bona iniciativa per estimular la difusió de forma de competició.


Posicionament del CCR en relació a nous dispositius publicitats per tractar l’Obstrucció de la Via Aèria per cos estrany (OVACE)

Sobre la indicació i seguretat d’ús dels dispositius que es comercialitzen per a ser usats en cas d’ennuegaments i tenint en compte les altes pressions de succió que s’han detectat, que podrien ser perjudicials per al pacient, especialment per al nen, el CCR fa seves les recents recomanacions del CERCP del març de 2019 que considera que s’ha de seguir actuant davant els ennuegaments tal i com indiquen les recomanacions internacionals mitjançant la tos, els cops a l’esquena si no hi ha tos i compressions abdominals. Vegeu l’algoritme de l’ERC

Vegeu comentari ampliat a https://www.cercp.org/noticias/noticias-del-cercp/628-noticia-20190426-1


Document del CCR sobre la Denominació d’espais cardioprotegits i normes per a la certificació. Abril 2019

El CCR l’any 2015 va fer públic el seu posicionament sobre els Espais Cardioprotegits. Aquest document l’actualitza i l’amplia establint els criteris i les normes de qualitat per obtenir la certificació per part de centres, entitats i municipis interessats.


Instructors del CCR participen el la jornada d’homologació a ERC d’instructors de la SEDAR i en el GIC per a nous instructors d’aquesta societat

22-23 gener 2019. F. Carmona Medical educator i Robert Greif ERC responsables de la homologació. Docents participants a la homologació i al Generic Instructor Course per a la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación (SEDAR) a l’Hospital de la Princesa de Madrid.

D’E a D: P. Subirana (CCR), P. Monedero CCR-SEDAR-Clín Univ Navarra), Fina Galan (CCR-SEDAR), F. Carmona (CCR), M. Aliaño (SEDAR), R. Greif (ERC), C. Roza i M. Martínez (SEMG) i C. Ruíz (SEDAR) com docents

 


1ª reunió del Grup de Treball de Primers auxilis CCR-Creu Roja Catalunya /CR)

30 gener 2019. S’ha constituït un GT per elaborar els continguts de 1rs auxilis per incorporar al curriculum escolar juntament amb el SV amb l’aportació del programa del Ministeri d’Educació Francès, les recomanacions internacionals i l’experiència de Creu Roja.

D’E. a D. els participants tots ells instructors CCR-ERC: S. Ramos (Protecció Civil Aj. Badalona), S. Dussart (Lycée Français-BCN), X. de Balanzó pel CCR i M. López, V. Motos i LL. Corominas responsable docent CR. També participarà E. Vila del GT SVe.


Participació en la 1ª Jornada Infer-edu organitzada pel Col·legi Oficial Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB).

1 gener 2019. En la seu del COIB i s’ha fet una jornada sota el títol La innovació docent a debat en la que han assistit A. Soto i E. Vila del GTe. Han presentat un pòster sobre l’aplicació del programa educatiu en SVe.


Al Segrià, incorporat al programa SVe des del curs 2015-16, el Grup de treball forma nous monitors

30 gener 2019. Amb la tutorització de A. Soto responsable del GT SVe del CCR, 3 membres del GT del Segrià han format a 36 mestres com nous monitors del programa en centres educatius del Segrià.

 


La Garrotxa inicia la incorporació al programa Suport Vital en centres educatius (SVe).

28 gener 2019. X. Balanzó (CCR), X. Monferrer i G. Novoa (S. de formació permanent del professorat-Departament Educació) exposant el contingut del programa als caps de docència de 20 centres educatius de la Garrotxa i així planificar el curs 2019-20.