Mostra totes les entrades de admin

El Dr. José Manuel Giraldo nou membre del del BLS-Science and Educational Commitee de l’ERC.

Amb el nomenament del JM. Giraldo ja són tres els instructors i destacats membres del CCR que participen en grups de treball de l’ERC. Fa unes setmanes va ser  el Dr. Abel Martínez pel que fa al grup de Pediatria i fa uns mesos en Francesc Carmona.

Els nostre reconeixement i agraïment per la seva tasca


Nota per a instructors i/o directors que han estat des-habilitats per manca d’activitat ens els darrers dos anys

En relació a la pèrdua de credencial com instructor/a o director/a de cursos que el CCR efectua seguint la normativa i terminologia de l’ERC recordem que anualment es procedeix a la revisió de l’activitat docent del Instructor/Director  i que es comunica amb tres mesos d’antelació, a les persones afectades que no han aportat activitat a la web, comunicat que es fa  per permetre la realització de cursos que evitin la des-habilitació.

Recordem que en el cas de que vulguin i puguin (que tinguin possibilitats reals de fer-los a l’entitat on estan adscrits) i vulguin recuperar la credencial, caldrà que siguin socis de l’Acadèmia i/o d’alguna Societat de la mateixa.

a) en el cas dels instructors: En aquest cas queden com a Candidats a Instructors, es a dir en la mateixa situació que  els alumnes que han participat i aprovat el curs d’instructors i estan pendent de les tutories. Si el temps transcorregut és inferior a 3 anys han de realitzar 2 cursos tutoritzats i al menys el primer ha de ser dins dels 6 primers mesos i el segon en els 3 mesos següents. Si el termini és superior als 4 o més anys queda en situació d’aspirant a curs (Instructor Potencial) i cal tornar a sol·licitar participar en un nou curs d’instructors aportant el certificat de d’haver realitzat un curs de base en l’any anterior, aportant la sol·licitud de l’entitat o empresa on farà cursos.

b) en el cas de directors: cal aportar la sol·licitud de l’empresa o entitat per a la que fa cursos on figuri el compromís que l’instructor podrà efectuar la seva tasca com director de cursos.


Reunió amb les Empreses col·laboradores del CCR 21-novembre-2017

S’ha efectuat la primera reunió amb les empreses que han signat conveni amb el CCR

Per posar en comú les novetats en activitat, gestió i especialment les derivades d’haver estat homologats amb l’European Resuscitation Council amb els nous models de cursos i compartir altres informacions. En els arxius adjunts trobareu les entitats que van participar (en groc en el llistat) iel resum de lles informacions comentades

Properament es convocaran les Entitats institucionals que també tenen conveni amb el CCR.


Sobre el CCR i el programa de formació en SV en centres educatius

Los niños catalanes aprenden a salvar vidas en su escuela

Para socorrer a una persona en parada cardíaca hay que seguir los cuatro pasos sencillos de la Cadena de Supervivencia: reconocimiento y llamar al 112 , maniobras de RCP, desfibrilación y cuidados postresucitación. Se pueden aprender fácilmente y puede marcar la diferencia que ha y entre vida o muerte.

El Consell Català de Ressuscitació (CCR) apuesta por la vida, y por ello trabaja en la formación de adultos y niños.


El programa de Suport vital a les escoles ha complert nou anys amb més de 100.000 alumnes

Més de 100.000 alumnes han seguit la formació en el darrer curs 2016-2017. Per al proper curs 2017-2018 seran més de 150.000 repartits en 510 centres I 1150 professors participants.

Més detalls a l’arxiu adjunt.


Signat l’acord amb l’ERC

Fem públic que a data de 6 d’abril de 2017 es va fer l’acte de signatura del conveni amb l’ERC. Pel que fa al CCR, a partir d’ara, tots els instructors que han assistit a les jornades d’homologació passen a ser instructors de l’ERC. De la mateixa manera, els cursos impartits pel CCR de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automatitzada (SVB-DEA), Suport Vital Immediat (SVI), Suport Vital Avançat (SVA), el Curs Genèric d’Instructors (GIC) de SVI i SVA i el curs d’Instructors de SVB i DEA (iSVB), són des d’ara cursos ERC i per tant es beneficiaran del corresponent reconeixement i certificació europea. En breu s’efectuarà el reconeixement dels cursos pediàtrics (SVIp i SVAp).
Aquest nova fita és, indubtablement, un reconeixement a la tasca assolida que ens plau compartir amb tota la ciutadania i tot l’equip d’instructors del CCR.


Dr. Francesc Carmona ha estat nomenat “Fellow” de l’European Resuscitation Council

Ens plau comunicar el su nomenament com membre de l’ERC. En l’actualitat forma part del Comitè directiu del CCR i és responsable del grup de treball de SVA del CCR i del CERCP. També és Medical educator de l’ERC.


Avaluació de la formació en SV a les escoles

La inclusió de l’avaluació del SV dins de la formació curricular en centres educatius, demostra la importància i la seriositat que es dóna a aquesta formació per part dels centres. Us adjuntem un exemple de la nota trimestral que ha rebut un alumne de 1r d’ESO que ja va iniciar la formació en primària quan la seva escola es va incorporar el programa. Una manera que els pares també coneguin què s’avalua en l’assignatura i que el propi alumne ho consideri com un paràmetre de qualitat.

Invitem als centres educatius a fer-nos conèixer el sistema que utilitzen.


Creació del guardó d’instructor d’honor del Consell Català de Ressuscitació

El Comitè directiu del Consell Català de Ressuscitació (CCR) en la seva reunió del 23 de febrer de 2016 va aprovar la creació d’un guardó honorífic destinat a reconèixer la tasca realitzada com instructor, en el si del CCR en els aspectes docents,  d’impuls, organització, divulgació, promoció, etc., del Suport Vital (SV).

La convocatòria, a proposta del  comitè directiu, serà anual i el guardó serà lliurat en l’acte de clausura del curs de l’Acadèmia.
En aquesta primera edició del curs 2015-2016 s’aprova per unanimitat el nomenament d’instructor d’honor:
•    Al Dr. Francisco J de Latorre Arteche, cofundador del Comitè de RCP de la que és actualment la SOCMIC, impulsor del Consejo español de RCP membre actiu de l’ERC del que actualment és felow, per la seva tasca durant 35 anys en favor de la promoció i difusió el SV.
•    Al Dr. Josep M. Pepió Vilaubí, preocupat sempre per la formació en SV en Atenció primària i membre cofundador del CCR en representació de la CAMFiC.
•    Al Dr. Manuel Chànovas Borràs, membre cofundador del CCR en representació del que actualment és la SOCMUE per l’impuls que van donar al programa pilot de Suport Vital en centres educatius a les Terres de l’Ebre programa incorporat actualment pel Departament d’Ensenyament en fase d’implantació en el territori català on ja l’efectuen més de dos-cents centres.


El Departament d’Interior atorga una distinció col·lectiva al Consell Català de Ressuscitació

El Honorable Sr. Jordi Jané i Guasch, Conseller d’Interior i President de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d’acord amb el que estableix el Decret 135/2014 amb la finalitat de reconeixer especials mereixements, circumstàncies o serveis prestats d’aquelles persones que, de manera individual o col·lectiva han col·laborat amb l’Institut en les funcions de formació, estudi i recerca científica en l’àmbit de la seguretat o s’han distingit de manera destacada en aquest àmbits, amb data de 28 d’octubre de 2015 ha resolt:

Atorgar la distinció col·lectiva al Consell Català de Ressucitació per haver assessorat, colaborat i participat , juntament amb l’ISPC en el disseny dels continguts del curs semipresencial de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació externa automatitzada i innovar en l’àmbit europeu aquesta modalitzat de formació model que ha comportat la realització d’un estudi pilot i la corresponent avaluació.