Mostra totes les entrades de admin

El Dr. José Manuel Giraldo nou membre del del BLS-Science and Educational Commitee de l’ERC.

Amb el nomenament del JM. Giraldo ja són tres els instructors i destacats membres del CCR que participen en grups de treball de l’ERC. Fa unes setmanes va ser  el Dr. Abel Martínez pel que fa al grup de Pediatria i fa uns mesos en Francesc Carmona.

Els nostre reconeixement i agraïment per la seva tasca


Sobre el CCR i el programa de formació en SV en centres educatius

Los niños catalanes aprenden a salvar vidas en su escuela

Para socorrer a una persona en parada cardíaca hay que seguir los cuatro pasos sencillos de la Cadena de Supervivencia: reconocimiento y llamar al 112 , maniobras de RCP, desfibrilación y cuidados postresucitación. Se pueden aprender fácilmente y puede marcar la diferencia que ha y entre vida o muerte.

El Consell Català de Ressuscitació (CCR) apuesta por la vida, y por ello trabaja en la formación de adultos y niños.


Avaluació de la formació en SV a les escoles

La inclusió de l’avaluació del SV dins de la formació curricular en centres educatius, demostra la importància i la seriositat que es dóna a aquesta formació per part dels centres. Us adjuntem un exemple de la nota trimestral que ha rebut un alumne de 1r d’ESO que ja va iniciar la formació en primària quan la seva escola es va incorporar el programa. Una manera que els pares també coneguin què s’avalua en l’assignatura i que el propi alumne ho consideri com un paràmetre de qualitat.

Invitem als centres educatius a fer-nos conèixer el sistema que utilitzen.


Creació del guardó d’instructor d’honor del Consell Català de Ressuscitació

El Comitè directiu del Consell Català de Ressuscitació (CCR) en la seva reunió del 23 de febrer de 2016 va aprovar la creació d’un guardó honorífic destinat a reconèixer la tasca realitzada com instructor, en el si del CCR en els aspectes docents,  d’impuls, organització, divulgació, promoció, etc., del Suport Vital (SV).

La convocatòria, a proposta del  comitè directiu, serà anual i el guardó serà lliurat en l’acte de clausura del curs de l’Acadèmia.
En aquesta primera edició del curs 2015-2016 s’aprova per unanimitat el nomenament d’instructor d’honor:
•    Al Dr. Francisco J de Latorre Arteche, cofundador del Comitè de RCP de la que és actualment la SOCMIC, impulsor del Consejo español de RCP membre actiu de l’ERC del que actualment és felow, per la seva tasca durant 35 anys en favor de la promoció i difusió el SV.
•    Al Dr. Josep M. Pepió Vilaubí, preocupat sempre per la formació en SV en Atenció primària i membre cofundador del CCR en representació de la CAMFiC.
•    Al Dr. Manuel Chànovas Borràs, membre cofundador del CCR en representació del que actualment és la SOCMUE per l’impuls que van donar al programa pilot de Suport Vital en centres educatius a les Terres de l’Ebre programa incorporat actualment pel Departament d’Ensenyament en fase d’implantació en el territori català on ja l’efectuen més de dos-cents centres.


El Departament d’Interior atorga una distinció col·lectiva al Consell Català de Ressuscitació

El Honorable Sr. Jordi Jané i Guasch, Conseller d’Interior i President de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d’acord amb el que estableix el Decret 135/2014 amb la finalitat de reconeixer especials mereixements, circumstàncies o serveis prestats d’aquelles persones que, de manera individual o col·lectiva han col·laborat amb l’Institut en les funcions de formació, estudi i recerca científica en l’àmbit de la seguretat o s’han distingit de manera destacada en aquest àmbits, amb data de 28 d’octubre de 2015 ha resolt:

Atorgar la distinció col·lectiva al Consell Català de Ressucitació per haver assessorat, colaborat i participat , juntament amb l’ISPC en el disseny dels continguts del curs semipresencial de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació externa automatitzada i innovar en l’àmbit europeu aquesta modalitzat de formació model que ha comportat la realització d’un estudi pilot i la corresponent avaluació.


Signatura del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el CCR per al desplegament territorial de la formació en Suport Vital dins del curriculum escolar en els centres educatius de la xarxa pública

Amb aquest conveni el Departament d’Ensenyament aprova el programa que es va iniciar en forma pilot a les Terres de l’Ebre i planificarà el seu desplegament en el territori.

El proppassat mes de setembre es va iniciar la implantació a Osona amb la formació de prop de 180 professors com instructors de SVB.


Vídeo: com actuar en cas de mort sobtada

Fruit del conveni subscrit entre CCR i la Fundació privada de la Federació Catalana de futbol subscrit el 19 de gener de 2015.
S’ha promogut aquest vídeo tutorial sobre com actuar en cas de mort sobtada que es pot trobar a la seva web  http://fcf.cat/  o    clicant directament aquí.
Agraïm a la Junta d’aquesta Fundació l’interés en promoure la cultura dels primers auxilis i la mort sobtada com les que s’esdevenen en el mon de l’esport.

Nota informativa: Normativa del compliment del Decret 151/2012 del 20 de novembre de la formació en SVB+DEA de la DG de Planificació i Recerca en Salut

Adjuntem la nota informativa rebuda per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut amb la normativa del compliment del Decret 151/2012 del 20 de novembre, sobre la formació en Suport Vital Bàsic i desfibril·lació externa automàtica (DEA).


Nou decret d’autoprotecció

El 5 d’abril 2015 ha entrat en vigor el Decret 30/2015 de 3 de març pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

Pel que fa la normativa referida a les cobertures sanitàries i tot el que pertoca als DEA queda especificada en l’Annex III pàg. 30-34 i l’Annex VI-Definicions en les pàg. 37-43.


Decret de l’ús i instal·lació dels DEA

Decret de l’ús i instal·lació dels DEA pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació́ i ús del desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari, i per a l’autorització́ d’entitats formatives per al seu ús.

El decret desplega les bases del Reial decret 365/2009, de 20 de març, que estableix les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril•ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari i s’adapta a la normativa europea i els aspectes relacionats amb la formació.