1ª reunió del Grup de Treball de Primers auxilis CCR-Creu Roja Catalunya /CR)

30 gener 2019. S’ha constituït un GT per elaborar els continguts de 1rs auxilis per incorporar al curriculum escolar juntament amb el SV amb l’aportació del programa del Ministeri d’Educació Francès, les recomanacions internacionals i l’experiència de Creu Roja.

D’E. a D. els participants tots ells instructors CCR-ERC: S. Ramos (Protecció Civil Aj. Badalona), S. Dussart (Lycée Français-BCN), X. de Balanzó pel CCR i M. López, V. Motos i LL. Corominas responsable docent CR. També participarà E. Vila del GT SVe.

Publicat el 4 de febrer del 2019