Cursos d’instructors SVI-TES

Direcció i coordinació:

Formadors  acreditats pel Consell Català de Ressuscitació i homologats pel Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERCP)  l’ European Resuscitation Council (ERC).
Secretaria Tècnica:
secretariaccr@academia.cat
Telf: 93 203 12 95

Documentació* Requerida per optar a la plaça:

  • Certificat oficial del CCR del curs en SVI-TES amb data màxima de realització de 6 mesos a data curs instructor. No seran acceptats certificats en SVB+DEA/SVI/SVA/SVAT.
  • Carta de l’entitat, per la qual doni la formació, que certifiqui la seva pertinença al departament de formació en SVI-TES.

 


Horari: PENDENT DE PROGRAMAR
Lloc:
Idioma:
Preu: