Webinar: “Actualització guies 2021” organitzat pel CCR

Benvolguts instructors,

En aquest enllaç podeu visualitzar la webinar “Actualització guies 2021”

https://www.youtube.com/watch?v=GQY3_xFe_aE

– Noves guies en Suport Vital Bàsic (Dr. JM Giraldo)
– Noves guies en Suport Vital Avançat (Dr. F. Carmona)
– Noves guies en Suport Vital Pediàtric (Dr. A. Martínez)
– Normativa ERC (Dra. Y. Díaz)

Publicat el 2 de junio del 2021