Reunió de treball del Programa SV en centres educatius CCR-Departament d’Educació-Juny 2019

A la seu del Departament d’Educació s’ha efectuat el dia 3 de juny 2019 la reunió periòdica del Programa de SV en centres educatius del CCR-Departament d’Educació. Dels diversos temes tractats destaquem:

– Primera valoració dels resultats del curs 2018-19. Han quedat constituïts 17 grups de treball territorials. S’ha realitzat la formació presencial de prop de 600 nous monitors dels 8 territoris incorporats durant el curs i que ja estan en fase de desplegament en els 260 centres que es van apuntar al programa.

– Presentació i aprovació de la proposta d’emplaçament del Programa a la web de l’xtec per tal de que tota la comunitat educativa pugui localitzar la informació amb facilitat.

– Presentació de la proposta de desplegament del Programa per al curs 2019-20 amb nous territoris (CRP Badalona, Sta. Coloma, Vallès Occidental II-Terrassa, Bigues, Alt Urgell, La Segarra, La Noguera, Solsonès, Vallès Occidental II-Granollers) juntament amb els que els directors ja han participat en la reunió informativa i que iniciaran la formació de formadors  a l’inici del curs (La Cerdanya, Gironès i La Garrotxa)

 

A la reunió han assistit per part del Departament d’Educació la Sra. Marta Sales, Subdirectora del Servei d’Innovació i Formació professional del Professorat Xavier Monferrer i Gemma Novoa referents del Programa del mateix Servei i per part del CCR Manel Cerdà President, Àngels Soto responsable del Programa i Coordinadora del GT SVe-CCR i Xavier de Balanzó coordinador docent.

Publicat el 4 de junio del 2019