La Garrotxa inicia la incorporació al programa Suport Vital en centres educatius (SVe).

28 gener 2019. X. Balanzó (CCR), X. Monferrer i G. Novoa (S. de formació permanent del professorat-Departament Educació) exposant el contingut del programa als caps de docència de 20 centres educatius de la Garrotxa i així planificar el curs 2019-20.

 

Publicat el 4 de febrero del 2019