Instructors del CCR participen el la jornada d’homologació a ERC d’instructors de la SEDAR i en el GIC per a nous instructors d’aquesta societat

22-23 gener 2019. F. Carmona Medical educator i Robert Greif ERC responsables de la homologació. Docents participants a la homologació i al Generic Instructor Course per a la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación (SEDAR) a l’Hospital de la Princesa de Madrid.

D’E a D: P. Subirana (CCR), P. Monedero CCR-SEDAR-Clín Univ Navarra), Fina Galan (CCR-SEDAR), F. Carmona (CCR), M. Aliaño (SEDAR), R. Greif (ERC), C. Roza i M. Martínez (SEMG) i C. Ruíz (SEDAR) com docents

 

Publicat el 4 de febrero del 2019