El programa de Suport vital a les escoles ha complert nou anys amb més de 100.000 alumnes

Més de 100.000 alumnes han seguit la formació en el darrer curs 2016-2017. Per al proper curs 2017-2018 seran més de 150.000 repartits en 510 centres I 1150 professors participants.

Més detalls a l’arxiu adjunt.

Documents adjunts El programa de Suport vital a les escoles ha complert nou anys amb més de 100.000 alumnes:
Publicat el 5 de enero del 2017