Decret de l’ús i instal·lació dels DEA

Decret de l’ús i instal·lació dels DEA pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació́ i ús del desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari, i per a l’autorització́ d’entitats formatives per al seu ús.

El decret desplega les bases del Reial decret 365/2009, de 20 de març, que estableix les condicions i els requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril•ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l’àmbit sanitari i s’adapta a la normativa europea i els aspectes relacionats amb la formació.

Documents adjunts Decret de l’ús i instal·lació dels DEA:
Publicat el 5 de enero del 2017