Beca per a un projecte de recerca

Beca per a un projecte de recerca

Entitat: Consell Català de Ressuscitació
Termini: viernes 05 febrero, 2021
Dotació: 6000 euros
Objectiu:

La Beca de recerca del Consell Català de Ressuscitació té com a finalitat premiar un projecte de recerca bàsica o clínica, relacionat amb el Suport Vital. Informació: Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs multicèntrics i/o prospectius. En cas de treballs multicèntrics la direcció d’aquests ha de ser feta des de Catalunya. Els treballs hauran de ser inèdits.

Documents adjunts:

volver