Conveni entre la la Fundació Barcelona Salut i el CCR

Ha tingut lloc a la seu de l’Acadèmia la signatura del conveni de col·laboració entre la ONG Barcelona Salut i el CCR. Entre els objectius d’aquesta entitat està la de divulgar els hàbits de vida saludables, promoure el millor coneixement de la salut entre la ciutadania, organitzar jornades d’estudi, impulsar publicacions i activitats de recerca i coneixement al voltant de les Ciències de la Salut i impulsar projectes en l’àmbit de la salut pública.

Al centre el Dr. Lluís Asmarats vice-president del al Fundació amb el Dr. Manel Cerdà president del CCR i el Dr. Xavier de Balanzó Coordinador docent CCR

Publicat el 2 de maig del 2019