Grups de treball

  • Els grups de treball són els òrgans tècnics, encarregats d’elaborar els continguts de les activitats pròpies el CCR. Vetllen per la correcta realització dels cursos a travers de les auditories que proposi el Comité executiu. Col·laborar amb activitats de recerca. Promoure i/o estar presents en activitats de divulgació (jornades, taules, etc.). Proposta d’activitats, elaboració de les actes de reunions i lliurar la memòria anual al CE.
  • Estaran formats per professionals qualificats en els aspectes propis de cadascun d’ells. El seu nomenament i cessament, el farà el comitè directiu a proposta del responsable del àrea.
  • Cada grup de treball disposarà d’un responsable/coordinador, nomenat pel CCR a proposta del Director executiu.

Grup de treball SV Pediàtric (SC Pediatria)

Responsables:
Abel Martínez
Pedro Domínguez
Sònia Cañadas
Luis Renter
Pepi Rivera
F. Javier Traveria
F. Javier Cambra
Jesús Payeras
Esther Castellarnau
Mónica Balaguer
Jordi Fàbrega
Lluís Mayol
Eduard Solé
Cèsar Ruíz
Sergio Alonso
Alvaro Diaz
Luís Delgado

Grup de treball de SVB-DEA

Responsables:
José Manuel Giraldo
Sonia Moreno Escribà
Anabel Alba Vargas
Juan Montoya Miguel
Jordi Castillo García
Diego Alonso Gómez

Grup de treball de SVI

Responsables:
Pere Subirana García
Miquel Arbós Pomés
Julian Berrade Zubiri
Pedro M Cabrero Sobrino
Guillermo Cañardo CerveraRoig
Manel Cerdà Vila
Antoni Margarit Ribas
Ricard Molina Latorre
José Ramón Moreno Zafra
Xavier Nuvials Casals
Josep Olivet Pujol
Jesús Payeras Grau
Fisher Paz Rubio
Sílvia Zambudio Sert
Francesc Coll Martínez

Grup de treball de SVA

Responsables:
Francesc Carmona
Elena Castro
Jaume Fontanals
F. Xavier Jiménez Fàbrega
Alícia Melero
Bernat Sánchez Cuadal
Juan Carlos Ruiz
Mª José Burgueño
Juan Carlos Rodríguez Venegas

Grup de treball de SVAT

Responsables:
Agustí Ruiz Caballero
Gilberto Alonso Fernández
Alfons Biarnes Suñé
Pedro Dominguez Sampedro
Xavier Escalada Roig
Mª Luisa Hernández Platero
Sergi Martínez Vega
José Antonio Prieto Arruñada
Marilyn Riveiro Vilaboa
Zulma Itzaina Torvisco
Rubén Vidal Díaz

Grup de treball de SV escoles

Responsables:
Àngels Soto García
Frances Xavier Escalada Roig
Emma Vila Pol
Xavier Rico Rodríguez
Francis Casado Silvestre
Cinta Espuny Vidal
Montserrat Trullén Feliu

Participació en altres Grups de treball de l’ERC

Membre del Science and Education Committee SVB José Manuel Giraldo
Membre del Science and Education Committee SVA Francesc Carmona
Membre del Science and Education Committee SV Pediatria Abel Martínez
Membre del Devolopement Committee on Education Francesc Carmona
Membre de Grup de treball de SVB-DEA a ERC José Manuel Giraldo
Membre de Grup de treball de SVA a ERC Francesc Carmona

Àrea Científica

Funcions

  • Revisar les recomanacions internacionals i participar en la seva elaboració.
  • Proposar i realitzar estudis clínics i de recerca.
  • Participar i revisar les publicacions del CCR.
  • Revisar les publicacions d’altres entitats que sol·licitin l’acreditació del CCR i fer la recomanació al comitè directiu.

Composició

Estaran formats per professionals qualificats en els aspectes propis d’aquesta àrea. El seu nomenament i cessament, el farà el comitè directiu a proposta del responsable de l’àrea. 

Entitats col·laboradores i/o associades

Atès que hi ha entitats, institucions, empreses i àdhuc persones que, sense pertànyer a cap de les Societats científiques fundadores del CCR, tenen interès i participació en la difusió del Suport Vital, es crearà un foro de participació, en forma de comitè consultiu o d’assemblea.

Coordinadors territorials

ANDORRA / ALT URGELL Antoni Margarit
ANOIA Josep M. Soto
BAGES Isabel Roig / Ángel Olucha
BARCELONA Ricard Molina / Xavier Nuvials / JC Ruiz
BCN NORD i MARESME Pepe Gil
CERDANYA Enric Subirats
COSTA PONENT Julián Berrade
GARRAF Pere Lanau
GIRONA Ramon Batalla / Manuel Vicente / Josep Olivet
LLEIDA Juan A. León
OSONA Teresa Planella / Rosa Catalán
TARRAGONA / REUS Carme Boqué / Imma Vallverdú
TORTOSA Ramon Claramonte / José Tomàs Fos
VALLÉS OCCIDENTAL Maria José Burgueño / Baltasar Sánchez
VALLÉS ORIENTAL Pau Garro / Pablo Velasco