Nota per a instructors i/o directors que han estat des-habilitats per manca d’activitat ens els darrers dos anys

En relació a la pèrdua de credencial com instructor/a o director/a de cursos que el CCR efectua seguint la normativa i terminologia de l’ERC recordem que anualment es procedeix a la revisió de l’activitat docent del Instructor/Director  i que es comunica amb tres mesos d’antelació, a les persones afectades que no han aportat activitat a la web, comunicat que es fa  per permetre la realització de cursos que evitin la des-habilitació.

Recordem que en el cas de que vulguin i puguin (que tinguin possibilitats reals de fer-los a l’entitat on estan adscrits) i vulguin recuperar la credencial, caldrà que siguin socis de l’Acadèmia i/o d’alguna Societat de la mateixa.

a) en el cas dels instructors: En aquest cas queden com a Candidats a Instructors, es a dir en la mateixa situació que  els alumnes que han participat i aprovat el curs d’instructors i estan pendent de les tutories. Si el temps transcorregut és inferior a 3 anys han de realitzar 2 cursos tutoritzats i al menys el primer ha de ser dins dels 6 primers mesos i el segon en els 3 mesos següents. Si el termini és superior als 4 o més anys queda en situació d’aspirant a curs (Instructor Potencial) i cal tornar a sol·licitar participar en un nou curs d’instructors aportant el certificat de d’haver realitzat un curs de base en l’any anterior, aportant la sol·licitud de l’entitat o empresa on farà cursos.

b) en el cas de directors: cal aportar la sol·licitud de l’empresa o entitat per a la que fa cursos on figuri el compromís que l’instructor podrà efectuar la seva tasca com director de cursos.

Publicat el 5 de setembre del 2017