Programa de formació en suport vital en Centres educatius-Gener 2018

Al mes de gener s’han reprès les tasques del GT SVe-CCR programades per al curs 2017-18. D’una banda amb el desplegament acordat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per al curs 2017-18.

El trimestre passat es va fer a l’Alt Camp, Bergada, Bages.
Ara a nous territoris de Baix Camp i Priorat i d’altra amb actualització i ampliació de nous formadors en zones que ja apliquen el programa des de fa temps (Tarragona, Baix Montseny i Alt Empordà)
– El dia 15/01 s’ha dut a terme a Reus la primera jornada del curs de formació de formadors dels centres educatius de Baix Camp i Priorat. Han participat com alumnes 51 entre professors i mestres de 12 escoles, 3 col·legis i 4 instituts amb 8 instructors del GT de Tarragona).
– El dia 16/01 es va fer la formació a Tarragona (incorporada al programa des de 2012) amb la col·laboració d’instructors del GT de Tarragona i de la Universitat Rovira i Virgili. Han participat 46 alumnes de 18 escoles, 2 col·legis i 5 instituts.
– El dia 17/01 a Figueres s’ha fet formació per ampliar els docents del territori. L’Alt Empordà ja està incorporat al programa des de 2016, però hi ha hagut canvis de professors i s’ha augmentat els centres docents. El GT de l’Alt Empordà format per mestres que són instructors varen participar en la formació d’una trentena d’alumnes.
– També el dia 17/01 a Sant Celoni que aplica el programa des de 2015, han augmentat els centres i el nombre de formadors participant 20 professors de 4 escoles i 3 instituts nous i dos centres que amplien docents. Tres instructors del GT del Baix Montseny varen realitzar la docència.
En resum: han participat 149 alumnes de 57 centres i 24 instructors.
Cal destacar la col·laboració en el programa SVe que rebem de la Universitat Rovira i Virgili amb qui recentment el CCR ha signat un conveni de col·laboració per coorganitzar la formació de formadors dels centres educatius de la província de Tarragona.
Per als dies 12, 14 i 16 de febrer està programada la mateixa activitat per a mestres i professors dels centres educatius de la Conca de Barberà que s’incorpora al programa

Documents adjunts Programa de formació en suport vital en Centres educatius-Gener 2018:
Publicat el 5 de julio del 2017