Nota informativa sobre la jornada de convalidació d’instructors de SVB-DEA del CCR convocada per al juny 2016

Segons la normativa del Consejo Español de RCP (CERCP) tan sols es poden convalidar, per part del CCR, aquells instructors formats per les entitats auditades. El CCR ja ha realitzat aquestes jornades d’homologació.

En CERCP, del qual el CCR és membre nat, va decidir anar cap a la convergència amb l’ERC. Això va suposar, d’una banda sotmetre’s a l’auditoria dels cursos per part de l’ERC (tant de proveïdors com d’instructors) i d’altra, aprovar una moratòria de cursos d’instructors des de 2014 fins arribar al procés d’equivalència dels cursos amb l’ERC.
Les auditories de SVB-DEA es van celebrar al setembre de 2014 i les de SVA al febrer del 2014.
Les entitats que van superar l’auditoria són: SEMERGEN, SERGAS-061, CRUZ ROJA ESPAÑOLA, SEMFyC i el CCR. A conseqüència de l’observat en les auditories, es va establir la necessitat de realitzar unes jornades d’homologació, per adaptar-se a la metodologia docent i poder ser considerats com a instructors i cursos de l’ERC.
Quan la resta d’entitats siguin auditades, els seus instructors podran demanar la convalidació com instructors del CCR-CERCP-ERC.

Publicat el 5 de gener del 2017