Jornada Instructors de SVI i SVA – Dissabte 19 de gener 2019

El proper dia 19 de gener es realitza la Jornada pels Instructors de Suport Vital Immediat i Avançat del CCR a l’estil del Instructor Day de l’ERC.
Al llarg de la matinal es revisaran metodologies, els nous cursos, la nova fase ol-line i les noves línies de l’ERC
La inscripció és gratuïta, però cal fer-la per qüestions logístiques i organitzatives.
Clicar aquí formulari inscripció

Documents adjunts Jornada Instructors de SVI i SVA – Dissabte 19 de gener 2019:
Publicat el 10 de desembre del 2018