Jornada d’instructors SVI-SVA gener 2019

Organitzada pels GT el 19/01/2019. Es van presentar les novetats en la Moodle, la estructura general dels cursos de SVI i SVA, demostracions de com s’han de fer els diversos tallers i aspectes formatius: simulacions, debrífing i avaluació. Han participat 125 instructors del CCR.

Publicat el 21 de gener del 2019