Jornada d’instructors de Suport Vital Immediat per a Tècnics d’Emergències Sanitàries

Es convoca una jornada d’instructors de SVI del CCR per habilitar-los com instructors de SVI per a Tècnics d’Emergències sanitàries (SVI-TES).

Aquesta jornada està adreçada a metges i infermers instructors de SVI que tinguin la possibilitat real de fer cursos dirigits als tècnics per complementar el quadre de TES instructors de SVI-TES

Tindrà lloc la tarda del dimecres dia 20 de març de 2019 en horari que es comunicarà oportunament als candidats/tes.

Als/les candidats/tes en impartir cursos de SVI-TES i interessats en realitzar aquesta jornada han de fer arribar per e-mail a secretariaccr@academia.cat, abans del 6 de març, les respostes a les següents preguntes:

  1. A quina entitat formadora està vinculat/da?
  2. Farà formació per a TES?
  3. A quina empresa formadora van dirigits els cursos?
  4. Quants cursos té previstos realitzar?
  5. Quina ha estat la seva activitat docent en SVI en l’any 2018?

Nota: A més d’aquests instructors de SVI que puguin ser habilitats com instructors en SVI-TES en aquesta jornada, es convocaran cursos d’instructors SVI-TES per a TES que són actualment instructors de SVB-DEA del CCR. Que sortiran publicats en http://ccr.cat/formacio/cursos-dinstructors-svi-tes/

Publicat el 4 de març del 2019