Cursos Genèrics d’instructors

Direcció i coordinació:

Formadors  acreditats pel Consell Català de Ressuscitació i homologats pel Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERCP)  l’ European Resuscitation Council (ERC) .                                                                                                                                                                          Secretaria Tècnica:
secretariaccr@academia.cat
Telf: 93 203 12 95

Documentació* Requerida per optar a la plaça:

* Certificat SVI/SVA  amb data màxima de realització 1 d’abril de 2018 – No seran acceptats certificats en SVAT.

* Els candidats han de tenir el certificat oficial de l’ European Resuscitation Council (ERC)  del curs de SVI/SVA, en el que se’ls hagi qualificat com a Potencials Instructors.

* Carta de l’entitat (Dpt formació/RRHH), per la qual vagi a donar la formació, que certifiqui la seva pertinença al departament de formació com a futur Instructor/a en SVA/SVI

Divendres 26 i Dissabte 27 d'octubre de 2018


Horari: Horari 9:00 a les 18:00 h.
Lloc: Barcelonaa
Idioma:
Preu: 610 euros

La documentació* serà sol·licitada, per la secretaria, en el moment de rebre la Pre-inscripció.

Preguem que si no disposa de la documentació* no faci la preinscripció perquè serà automàticament eliminada

  • No guardem plaça
  • No hi ha llista d’espera

Cancel·lació curs per part del CCR: Per falta d’inscrits i notificat 4 setmanes abans de la data de realització

Requisits per ser candidat instructor SVital CCR 2015