Cursos d’instructor SVB+DEA

Direcció i coordinació:

Formadors  acreditats pel Consell Català de Ressuscitació i homologats pel Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERCP)  l’ European Resuscitation Council (ERC).
Secretaria Tècnica:
secretariaccr2@academia.cat
Telf: 93 203 12 95

Documentació* Requerida per optar a la plaça:

  • Certificat oficial del CCR del curs en SVB+DEA o reciclatge en SVB+DEA ( data màxima 18 mesos a data curs instructor). No seran acceptats certificats en SVI/SVA/SVAT.
  • Carta de l’entitat, per la qual doni la formació, que certifiqui la seva pertinença al departament de formació en SVB+DEA. Registrada al Departament de Salut com a entitat formadora en SVB+DEA.

dimarts 30 i dimecres 31 d’ octubre de 2018


Horari: de 9:00 a les 14:00
Lloc: Barcelona
Idioma: Català
Preu: 260 euros
pre-inscripció

La documentació* serà sol·licitada, per la secretaria, en el moment de rebre la Pre-inscripció.

  • No guardem plaça
  • No hi ha llista d’espera

Cancel·lació curs per part del CCR: Per falta d’inscrits i notificat 4 setmanes abans de la data de realització

dimarts 26 i dimecres 27 de febrer de 2019 // NO ESTAN OBERTES LES PRE-INSCRIPCIONS


Horari: de 9:00 a les 14:00
Lloc: Barcelona
Idioma: Castellà
Preu: 260

La documentació* serà sol·licitada, per la secretaria, en el moment de rebre la Pre-inscripció.

  • No guardem plaça
  • No hi ha llista d’espera

Cancel·lació curs per part del CCR: Per falta d’inscrits i notificat 4 setmanes abans de la data de realització

dimarts 21 i dimecres 22 de maig de 2019 // NO ESTAN OBERTES LES PRE-INSCRIPCIONS


Horari: de 9:00 a les 14:00
Lloc: Barcelona
Idioma: Català
Preu: 260

La documentació* serà sol·licitada, per la secretaria, en el moment de rebre la Pre-inscripció.

  • No guardem plaça
  • No hi ha llista d’espera

Cancel·lació curs per part del CCR: Per falta d’inscrits i notificat 4 setmanes abans de la data de realització

dimarts 22 i dimecres 23 d'octubre de 2019 // NO ESTAN OBERTES LES PRE-INSCRIPCIONS


Horari: de 9:00 a les 14:00
Lloc: Barcelona
Idioma: Català
Preu: 260

La documentació* serà sol·licitada, per la secretaria, en el moment de rebre la Pre-inscripció.

  • No guardem plaça
  • No hi ha llista d’espera

Cancel·lació curs per part del CCR: Per falta d’inscrits i notificat 4 setmanes abans de la data de realització